Samorząd zorganizował bezpłatne lekcje języka polskiego

Pierwsze ukraińskie dzieci już rozpoczęły naukę w pleszewskich szkołach. Samorząd Miasta i Gminy Pleszew, prócz kompleksowej pomocy społecznej, zaoferował także uchodźcom bezpłatne lekcje języka polskiego. Zainteresowanie jest ogromne.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Pleszew przebywa ponad 350 uchodźców. – O tylu wiemy, ponieważ są to osoby, które zgłosiły swój pobyt się w Urzędzie Miasta i Gminy. Bardzo o to apelowaliśmy do mieszkańców, którzy przyjmują uchodźców, byśmy mogli uruchomić dla nich pomoc socjalną, zdrowotną czy psychologiczną, a także zapewnić dzieciom miejsca w szkołach i oczywiście rzeczy pierwszej potrzeby oraz żywność. Każdy, kto przychodzi się zarejestrować otrzymuje pomoc – także tłumacza oraz ulotkę w języku ukraińskim z informacjami, gdzie może uzyskać w naszym mieście wsparcie – tłumaczy Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu MiG w Pleszewie.

Część dzieci już uczęszcza do pleszewskich szkół. Zorganizowane zostały dla nich szkolne wyprawki pochodzące ze zbiórek. Cały czas działa magazyn główny zbiórek zorganizowany przez samorząd gminy i powiatu całodobowo przy ul. Polnej 71 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego. Informacje o tym, co jest najbardziej potrzebne, publikowane są na bieżąco w mediach społecznościowych.

Dodatkowo samorząd uruchomił bezpłatne lekcje języka polskiego dla uchodźców wszystkich grup wiekowych. Prowadzone są przez pedagogów posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim. Odbywają się one trzy razy w tygodniu po dwie godziny w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Lekcje są bezpłatne. – Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek. Frekwencja była ogromna. Przyszło ok. 70 osób. Nie spodziewaliśmy, że tylu uchodźców chce się uczyć naszego języka. Ale to dowodzi, że taka pomoc jest bardzo potrzebna. Uchodźcy czują ogromną potrzebę komunikowania się z nami – mówi Izabela Świątek, zastępca burmistrza MiG Pleszew.

To nie pierwsza tego typu „językowa” pomoc dla cudzoziemców. Już w 2020 r. Urząd MiG w Pleszewie uruchomił lekcje jęz. polskiego dla cudzoziemców z tzw. państw trzecich, którzy przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Polskiego uczyły się chętnie całe rodziny.

Cały czas w Mieście i Gminie Pleszew działa także powołany przez samorząd koordynator ds. pomocy uchodźcom.

Nauczyciel prowadzący lekcje dla cudzoziemców w klasie lekcyjnej