Rada Seniorów

RADA JEST PRZEDE WSZYSTKIM ORGANEM DORADCZYM I OPINIODAWCZYM WŁADZ MIASTA I GMINY.

Ponadto do zadań Radnych Seniorów należy przede wszystkim monitorowanie potrzeb ich samych i przedstawianie propozycji władzom Miasta i Gminy. Rada Seniorów spotyka się co najmniej raz na kwartał. Jej kadencja jeż tożsama z kadencją Rady Miejskiej w Pleszewie. Administracyjnie opiekę nad Radą sprawuje Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

Uchwała nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

SKŁAD RADY SENIORÓW

1.      Edward Karnicki – Przewodniczący Rady Seniorów

2.      Barbara Malińska – Wiceprzewodnicząca Pleszewskiej Rady Seniorów

3.      Ewa Siekierska – Sekretarz Pleszewskiej Rady Seniorów

4.      Rene Zawieja

5.      Janina Bandosz

6.      Ryszard Borkiewicz

7.      Jerzy Dąbrowski

8.      Waldemar Frąszczak

9.      Włodzimierz Kołtuniewski

10.  Ewa Kowalik

11.  Edward Mikołajczak

12.  Zygmunt Urbaniak

Wielkość czcionki
Kontrast