Rada Miejska
Przewodniczący RM:
Adela Grala - Kałuzna
Wieprzewodniczący RM:
Maciej Ładziński
Wiceprzewodniczący RM
Piotr Kusiakiewicz
Obsługa Biura Rady:
Paulina Tecław
Numer pokoju:
204
Telefon:
+ 48 62 74 28 307
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rada(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Adela Grala - Kałużna
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

Rada składa się z 21 radnych:

Wielkość czcionki
Kontrast