04
07
2017

Przebudowa ul. Wschodniej

Dodane przez M. Konieczny 0

Miasto i Gmina Pleszew ukończyło „Rozbudowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul.Piaski i Wschodnia w Pleszewie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Piaski i wodociągu w ul.Piaski i Wschodnia w Pleszewie”.

 

Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul.Piaski i Wschodnia w Pleszewie została zakwalifikowana do dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja znajduje się na trzeciej pozycji ostatecznej listy rankingowej – drogi gminne.

 

Wykonawcą robót została firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa. Odbiór końcowy robót odbył się 30.10.2017 r.

 

Wartość wszystkich robót wyniesie 4.838.708,60 zł brutto. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 1.917.198,- zł. Pomocy finansowej udzielił również Powiat Pleszewski w wysokości 968.185,26 zł.

 

Inwestycja obejmowała roboty budowlane związane z rozbudową drogi o nawierzchni asfaltowej o szer. 7,00 m i łącznej długości 1565 m, wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i rowu odwadniającego oraz budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia.

 

Droga w ciągu ulic Piaski i Wschodniej to istotny element funkcjonowania pleszewskiej podstrefy WSSE.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast