Poznaj bohaterów Powstania Wielkopolskiego

Muzeum Regionalne w Pleszewie upamiętniło bohaterów Powstania Wielkopolskiego z terenu Pleszewa i okolic. Z okazji rocznicy wybuchu powstania wydana została broszura, w której znajdują się groby powstańców. Można ją dostać za darmo.

Muzeum Regionalne w Pleszewie wraz z harcerzami sukcesywnie spisywało i fotografowało nagrobki powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Praca była niełatwa, gdyż mogli zewidencjonować tylko te, na których umieszczona jest informacja o udziale w powstaniu lub krzyż powstańczy na tablicy nagrobnej. Jednak chętni krewni mogli zgłaszać bohaterów, przy których nie było informacji o udziale w powstaniu.

W ten sposób powstała broszura z wykazem zachowanych grobów Powstańców Wielkopolskich na pleszewskich cmentarzach parafialnych. Została wydana z okazji 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, aby upamiętnić bohaterów zwycięskiego zrywu. Jest dostępna za darmo w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Broszura z wykazem pleszewskich Powstańców Wielkopolskich wydana przez Muzeum Regionalne w Pleszewie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego