Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.
Data wystąpienia 22.06.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 22.06.2022 r. do dnia  31.12.2022 r
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2022
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ za okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 na terenie miasta Kalisz oraz powiatów pleszewskiego i szamotulskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5: 253 614.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 22.06.2022 r.
Podstawa prawna –       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),

–       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15