Postanowienie zmieniające Komisarza Wyborczego w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na nowe obwody do głosowania

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych