1

Odrębne obwody głosowania

Postanowienie nr 262/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.