Od 8 listopada ruszają bezpłatne dyżury psychologa dla uczniów i rodziców

Logotyp województwa wielkopolskiegoZadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt: przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

Którzy rodzice powinni zgłosić się na dyżur (sami albo z dzieckiem)?

  •  Którzy chcą się dowiedzieć jak minimalizować ewentualne szkody psychiczne u dziecka w związku z pandemią, zdalnym nauczaniem, ryzykiem uzależnienia od urządzeń mobilnych.
  • Którzy są zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka, zauważyli wyraźną zmianę w jego funkcjonowaniu
  • Którzy obawiają się, że dziecko ma inny problem natury psychologicznej
  • Którzy obawiają się, że życie dziecka nie jest wolne od uzależnień, także tych behawioralnych (np. telefon, komputer, telewizja)
  • Którzy mają wrażenie, że  dziecko czuje się wyizolowane, pozbawione kontaktu z rówieśnikami albo może takie być w przyszłości?

Którzy uczniowie, młodzi ludzie powinni  skorzystać z dyżurów? (wymagana zgoda rodzica/opiekuna)

  • Którzy w  ostatnim czasie słabiej radzą sobie z obowiązkami
  • Którzy nie mogą odnaleźć się  w gronie klasy, rówieśników
  • Którzy czują się wyizolowani, odsunięci na bok
  • Którzy chcą porozmawiać z fachowcem (psychologiem) o czymś co ich trapi

Dyżury odbędą się one w każdej szkole podstawowej (publicznej i niepublicznej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz w Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Ważne: nie obowiązuje podział terytorialny / szkolny. To znaczy, że każdy może przyjść na dowolny dyżur i dowolną ilość razy.

Placówka/lokalizacja Adres Data
 (rok 2021)
Godziny
 (od – do)
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie 63-300 Pleszew,
ulica Szkolna 5
24 listopada 15.30 – 17.30
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie 63-300 Pleszew,
ulica Ogrodowa 2
29 listopada 15.30 – 17.30
Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie 63-300 Pleszew,
ulica Krzywoustego 4
1 grudnia 15.30 – 17.30
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach 63-300 Pleszew, Lenartowice 59 8 listopada 15.30 – 17.30
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 63-300 Pleszew,
ulica Bolesława Chrobrego 36
10 listopada 15.30 – 17.30
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim 63-300 Pleszew, Taczanów Drugi 32c 15 listopada 15.30 – 17.30
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie 63-300 Pleszew,
Kuczków, ul. Parkowa 11
17 listopada 15.30 – 17.30
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej 63-300 Pleszew,
Sowina Błotna 30
22 listopada 15.30 – 17.30
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie 63-300 Pleszew,
Al. Wojska Polskiego 21
6 grudnia 15.30 – 17.30
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie 63-300 Pleszew,
ulica Krzywoustego 3
8 grudnia 15.30 – 17.30

Więcej o programie

Miasto i Gmina Pleszew realizuje autorski program poświęcony profilaktyce uzależnień (także behawioralnych) oraz wsparcia psychologicznego. Odbiorcami są  wszyscy uczniowie i chętni rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Pleszew.

Zajęcia przewidziano także do osób pracujących z młodzieżą oraz generalnie zajmujących się profilaktyką uzależnień, a reprezentujących inne instytucje niż szkoły.

To bardzo duże przedsięwzięcie, bowiem naszymi działaniami obejmujemy wszystkie oddziały – od pierwszych do ósmych klas, to jest ponad 1800 uczniów. Zajęcia profilaktyczne będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i oczywiście  dostosowane do wieku uczestników. Dodatkowo w klasach ósmych zrealizujemy zajęcia dedykowane tematyce płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). Będą również zajęcia dla nauczycieli, rodziców oraz innych osób. O kolejnych działaniach programu będziemy informować na bieżąco przez strony internetowe, dzienniki elektroniczne i wychowawców – mówi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Izabela Świątek.

Dokumenty do pobrania

Pobierz ulotkę oraz harmonogram dyżurów (PDF)