Obsługa organizacji

NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r.,poz.1300) obowiązujące od dnia 3 września 2016r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego regranting

Sprawozdanie w wykonania zadania publicznego regranting

Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

Aktualizacja opisu działań

Informacja dodatkowa do zawarcia umowy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

NOWE UPROSZCZONE WZORY DOKUMENTÓW

Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw.”małych grantów” wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz.570).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Aktualizacja szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania

INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

Rok 2019

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2019-2021 (OR)

II konkurs ofert 2019 - 2021 (OR)

III konkurs ofert 2019 (OR)

IV konkurs ofert 2019 (OR)

V konkurs ofert 2019 (WK)

VI konkurs ofert 2019 (WK)

Zarządzenia

Rok 2018

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2018 (OR)

II konkurs ofert 2018 (OR)

III konkurs ofert 2018 (WK)

IV konkurs ofert 2018 (OR)

V konkurs ofert 2018 (WK)

VI konkurs ofert 2018 (OR)

VII konkurs ofert 2018 (WK-OB)

VIII konkurs ofert 2018 (OR)

IX konkurs ofert 2018 (WK)

X konkurs ofert 2018 (WK)

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 3/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 49/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEWz dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 110/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 173/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 179/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dn. 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 242/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego w 2018 r.

ARCHIWUM INFORMACJI O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIACH BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI


Rok 2017

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2017-2018 (OR)

II konkurs ofert 2017-2018 (OR)

III konkurs ofert 2017-2018 (OR)

IV konkurs ofert 2017 (OR)

V konkurs ofert 2017 (OR)

VI konkurs ofert 2017 (OR)

VII konkurs ofert 2017 (OR)

VIII konkurs ofert 2017 (BO)

Konkurs ofert 2017 (WK-I)

Konkurs ofert 2017 (WK-II)

Konkurs ofert 2017 (WK-III)

Konkurs ofert 2017 (WK - IV)

Konkurs ofert 2017 (WK-V)

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 - 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017r.

Zarządzenie nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie: przyznania dotacji klubowi sportowemu.

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 121/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 170/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.
Wielkość czcionki
Kontrast