Zgłoś kandydata do tytułu “Pleszewianin Roku 2018”
11
12
2018

Zgłoś kandydata do tytułu “Pleszewianin Roku 2018”

Dodane przez Anna Bogacz 0

Plebiscyt „Pleszewianin Roku” organizowany jest przez władze samorządowe MiG Pleszew. Laureata wybierają mieszkańcy głosując za pomocą SMS-ów przy współpracy z lokalnymi tygodnikami: „Gazetą Pleszewską” i „Życiem Pleszewa” oraz Kapituła składająca się z jej szefa czyli Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie, Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz wszystkich utytułowanych osób z lat poprzednich. Pleszewianinem Roku zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów sumując głosowanie Kapituły i czytelników.

 

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania kandydatów do tytułu. Może nim być zarówno osoba indywidualna, jak i nieformalna grupa osób, instytucja, firma, klub lub organizacja pozarządowa. Ponadto kandydat lub kandydaci nie muszą mieszkać lub działać na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a na ich rzecz. Plebiscyt jest okazją do pokazania i uhonorowania osób, którzy aktywnie – zawodowo i społecznie – wpływają na poprawę życia wszystkich mieszkańców Ziemi Pleszewskiej. – Serdecznie zachęcam do zgłaszania swoich kandydatów. Warto uhonorować tych, którzy działają na rzecz Miasta i Gminy Pleszew w różnych dziedzinach życia: począwszy od gospodarki, przez edukację, ochronę środowiska, zdrowie, po życie kulturalne i rozrywkę – tłumaczy Adela Grala-Kałużna, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie i szef Kapituły Plebiscytu.

 

Kandydata może zgłosić każdy. Trzeba to jednak zrobić do końca tego roku. Kandydaturę wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć do sekretariatu Kapituły czyli do Biura Rady Miejskiej w ratuszu lub do redakcji lokalnych tygodników: „Gazety Pleszewskiej” przy ul. Słowackiego lub „Życia Pleszewa” przy ul. Kaliskiej. Co ważne, kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dla ułatwienia – Regulamin zawiera formularz zgłoszeniowy.

 

W pierwszych dniach stycznia Kapituła Plebiscytu wybierze ścisłą dziesiątkę kandydatów, która zostanie poddana pod głosowanie. To z kolei ruszy po 8 stycznia 2019 r. na portalach internetowych lokalnych tygodników.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie tytułu „Pleszewianin Roku 2018” odbędzie się 1 lutego w kinie HEL podczas „Spotkania Noworocznego 2019”. Poznamy wówczas także Biznesmena Roku nadawanego przez Pleszewską Izbę Gospodarczą, Rolnika-Ogrodnika Roku przyznawanego przez Powiatową Izbę Rolniczą w Pleszewie oraz Rzemieślnika Roku, którego wybiera Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku tytuł „Pleszewianina Roku 2017” otrzymał Ireneusz Stefaniak – wieloletni kierownik Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta, który z oddaniem działa na rzecz wychodzenia ludzi z bezdomności.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast