Zaproszenie do składania ofert: gastronomia
12
04
2018

Zaproszenie do składania ofert: gastronomia

Dodane przez M. Konieczny 0

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje,  że udostępni płatnie lub nieodpłatnie plac o powierzchni około 300  m2  (patrz załączone zdjęcie poglądowe) na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej w roku 2018.

 

Oczekiwania wobec oferentów:

 

zapewnienie obsługi gastronomicznej w czasie imprezy pn. „Dni Pleszewa 2018” w dniach 22 – 24 czerwca 2018.

 

zapewnienie obsługi gastronomicznej oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej kibicowaniu w okresie 14 czerwca – 15 lipca 2018 wraz z zagwarantowaniem możliwości śledzenia transmisji „live” z widowisk sportowych.

 

W miejscu będącym przedmiotem oferty istnieje dostęp do mediów (energia elektryczna, sieć wodno – kanalizacyjna) umożliwiający prowadzenie działalności gastronomicznej. Opłaty związane ze zużyciem ww. mediów leżeć będą po stronie oferenta.

 

Składanie ofert:

 

Oferty wraz z koncepcją funkcjonowania oraz planowanym menu  należy składać do godz. 15.00 dnia 7 maja 2018 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (63-300 Pleszew, ulica Rynek 1) lub pisemnie: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew – decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe pytania: Wydział Promocji i Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta i Gminy
w Pleszewie (63 -300 Pleszew, ul. Rynek 1), tel. 62 74 28 304, email: promocja@pleszew.pl

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast