Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać działkę nr 80/2 o pow. 0,1297 ha,

zapisaną w KW nr KZ1P/00017377/8.

Działka ma kształt regularny, czworokątny, wydłużony. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Dojazd do nieruchomości dobry – znajduje się ona bezpośrednio przy drodze publicznej. Na działce znajdują się pozostałości po starej zabudowie, fundamentach budynku mieszkalnego (kamienie polne), stara pompa żeliwna i studnia, aktualnie nieczynna.

W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji B – tereny mieszkaniowe.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka w części objęta umową dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r.

 

Cenę wywoławczą do sprzedaży przedmiotowej działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:

29.000,00 zł

(powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT).

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Działy: III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017377/8 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302; tel. 62-7428-347).

 

Pleszew, dnia 25.06.2021  r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast