Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzkwach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1. 
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzkwach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1. 
11
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzkwach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1. 

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW 

zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w m² KW Cena  Opis nieruchomości
52/2 100 KZ1P/00017988/4 4.000,00 zł Działka niezabudowana, nieogrodzona. W ewidencji gruntów ozn. symbolem ŁIV– łąki trwałe

Powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Dla przedmiotowego gruntu brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, dla przedmiotowej działki ustala funkcje: tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017988/4 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2020 r.,  poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu. 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 11.06.2021 r.

 

 

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast