Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  
09
08
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  

Dodane przez M. Konieczny 0

WYKAZ nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać działki nr:

działka powierzchnia Nr KW
2244/9 0,2449 ha  

KZ1P/00022114/5

2244/10 0,2708 ha
2244/11 0,3530 ha
  pow. łączna 0,8687 ha  

 

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wielokątny, wydłużony. Położona jest u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej. Wjazd od ul. Wschodniej. Teren zabudowany jest budynkiem produkcyjnym, ogrodzony, częściowo utwardzony. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się przyłącza i sieci: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

 

W ewidencji gruntów działki zapisane jako Ba (tereny przemysłowe). Usytuowany na nieruchomości budynek nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski uchwalonym uchwałą nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. przedmiotowe działki przeznaczone są:

 

1) dz. nr 2244/9 i 2244/10 – pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rys. planu symb. 1 P/U

2) dz. nr 2244/11:

– w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, ozn. na rysunku planu symb. 1P/U,

– w części pod tereny dróg publicznych – lokalnych, ozn. na rysunku planu symb. 2KDL.

 

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości: 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100. Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT.

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości , do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),  w terminie 6 tygodni    od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz  zamieszczono  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  pod adresem bip.pleszew.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

 

Pleszew, dnia 4.08.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast