Wykaz: lokal mieszkalny nr 13, położony w Pleszewie przy ul. Lipowej 8
13
05
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz: lokal mieszkalny nr 13, położony w Pleszewie przy ul. Lipowej 8

Dodane przez M. Konieczny 0

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 13, położony w Pleszewie przy ul. Lipowej 8 na działkach ozn. Nr 290/9 i 290/10 o łącznej pow. 2.735 m2, zapisanych w KW nr KZ1P/00017708/8.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach istniejącym i projektowanym terenie o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową (symbol MW/U).

Lokal mieszkalny nr 13 położony jest na parterze budynku mieszkalnego, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka o łącznej pow. użytkowej 49,74 m2 KW nr KZ1P/00031710/9. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,30 m² oraz udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 1/40.

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 113.425,00 zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:

– za gotówkę,

– na raty- przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna max. w 9-ciu rocznych ratach płatnych w terminie:

– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,

– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 65 % przy wykupie za gotówkę i 60 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302).

Pleszew, dnia 13.05.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast