Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległych
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległych
06
10
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległych

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległych.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

 

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
 2085/10 0,0033 KZ1P/00036294/1 6.500,00 zł

(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Działki niezabudowane o kształcie regularnym, prostokątnym. Grunt przeznaczony na poszerzenie działek przyległych tj. 2085/15          i 2086/15 – zapisanych w KW nr KZ1P/00004196/1.
2086/10 0,0032

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przedmiotowy grunt zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II, przeznaczone są pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00036294/1 –  wolne od wpisów.

 

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r.,  poz. 65),  w  terminie 6 tygodni      od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i Pleszew.pl (w zakładce biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

 

 

Pleszew, dnia 5.10.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast