Wykaz działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Bronowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Bronowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28
09
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Bronowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodane przez M. Konieczny 0

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
77/2 0,1233 ha  

 

KZ1P/00031940/0

77/3 0,0935 ha
77/4 0,0791 ha
77/7 0,1126 ha
77/8 0,0765 ha
77/9 0,0668 ha

Przedmiotowe działki położone są w Bronowie.

 

Działki nr 77/2 i 77/3 mają kształt nieregularny, czworokątny (trapez). Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazdy na działki wymagają urządzenia.

 

Działka nr 77/4 ma kształt regularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 77/5).

 

Działka nr 77/7 ma kształt regularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 77/5).

 

Działka nr 77/8 ma kształt nieregularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, od strony drogi ogrodzony zużytym płotem, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.

 

Działka nr 77/9 ma kształt nieregularny, czworokątny (trapez). Teren niezabudowany od strony drogi ogrodzony zużytym płotem, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę nie wymaga urządzenia.

 

Na terenie nieruchomości brak przyłączy i sieci.

 

Dla działek nr 77/4 i 77/7 zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 77/5 (droga wewnętrzna) na rzecz każdoczesnego właściciela  nieruchomości.

 

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr AU-7331/WZI/177/09-10 z dnia 9.02.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na działce nr 77.

 

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono  w wysokości:

 

Nr działki Cena netto
 

77/2

40.689,00 zł

słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/10

 

77/3

30.855,00 zł

słownie: trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100

 

77/4

26.103,00 zł

słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy złote 00/100

 

77/7

37.158,00 zł

słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100

 

77/8

25.245,00 zł

słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100

 

77/9

22.044,00 zł

słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści cztery złote 00/100

 

Do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT.

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

 

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działek.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.     z 2020 r., poz. 65), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i Pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

 

 

Pleszew, dnia 25.09.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast