Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne
21
07
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Kuczków – działka nr 128/7,128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/13 i 128/14 o pow. łącznej 1,3700 ha

R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, uchwalone  uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. dla w/w działek określa funkcję: tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

 

Stawka roczna czynszu: R IIIa 16,5 dt żyta/ha.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez GUS.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

W przypadku nie złożenia wniosku przez dotychczasowego dzierżawcę ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu jeżeli do 16 sierpnia 2021r. wpłynie więcej niż jeden wniosek o wydzierżawienie w/w działek.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

 

Pleszew, dnia 20 lipca 2021r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast