Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
21
07
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Grunt o łącznej pow. 682 m2 stanowi działkę nr 2986/19 (553 m2) KW nr KZ1P/00016778/2 oraz część działki nr 2988 (129 m2) KW nr KZ1P/00035289/6, ark. m. 34.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka 2986/19 znajduje się na terenie o funkcji wody powierzchniowe śródlądowe (D I WS) i zieleni urządzonej, a część działki nr 2988 przeznaczona do dzierżawy stanowi tereny komunikacji kolejowej.

 

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,35 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl

( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

Pleszew, dnia 20 lipca 2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast