Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne
21
07
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne :

Pleszew -grunt o łącznej pow. 0,8598 ha stanowiący działki nr 2204/2, 2205 (RV, R VI), Księgi Wieczyste –  KZ1P/00017022/5 i T.13 k.645.

Zgodnie Uchwałą Nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w  Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa- Etap II

  • działka nr 2204/2 – przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej – symbol 4U/P, tereny dróg publicznych – symbol 5KDZ, 7KDL,
  • działka nr 2205 – przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych – symbol 10KDW, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej- symbol 12MN/U, tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej -symbol 2U/P, tereny dróg publicznych – symbol 4KDZ, 6KDZ

 

Stawka czynszu : R V – 9,5 dt żyta/ha ,

                              R VI – 6,5 dt żyta/ha .

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

W przypadku nie złożenia wniosku przez dotychczasowego dzierżawcę, ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, jeżeli do 16 sierpnia 2021 r. wpłynie więcej niż jeden wniosek o wydzierżawienie w/w działki.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes )

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-  pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

Pleszew, dnia 20 lipca 2021r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast