Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne
21
07
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne

Dodane przez M. Konieczny 0

Bógwidze – grunt o pow. 0,11 ha stanowiący działkę nr 23/3 R IIIa.

Księga Wieczysta – KZ1P/00037281/4 .

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w terenach istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową-symbol MN/U

 

Stawka roczna czynszu : R IIIa – 16,5 dt żyta/ha

 

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku .

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

W przypadku nie złożenia wniosku przez dotychczasowego dzierżawcę ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu jeżeli do 16 sierpnia 2021r. wpłynie więcej niż jeden wniosek o  wydzierżawienie w/w działki.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

 

Pleszew, dnia 20 lipca 2021r.

 

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast