Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54
08
02
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54

Dodane przez M. Konieczny 0

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:

Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w obszarze istniejących i projektowanych terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (MN/U) i terenach ekosystemów leśnych.

Pomieszczenie oddane będzie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia  Klub Sportów Wodnych VEGA Pleszew.

 Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp.- pok. nr 302 ) lub pod nr tel. 62 7428 345 .

 

Pleszew, dnia 8.02.2021r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast