Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha
08
02
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha

Dodane przez M. Konieczny 0

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27 września 2018r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę  położony jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji usługowej i produkcyjnej symbol U/P.

Nieruchomość będzie oddana  w użyczenie na rzecz RKS „Nowy Świat” w zamian za działkę nr 233/8 położoną w Lenartowicach.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: bip.pleszew.pl  i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz-pok. 302, tel. 627428345).

 

 

 

Pleszew, dnia 8.02.2021 r.

 

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast