Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.
24
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w m² KW Cena
25/2 1.657 KZ1P/00036564/5 21.541,00 zł

 

Powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana i nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, wielokątnym, wydłużonym, porośnięta w większości samosiejkami. Działka nieuzbrojona. Przeznaczona na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 24. Zgodnie z decyzją podziałową działka stanowi drogę.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki (nr 25/2 i 24) położone są na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień oraz fragmentarycznie pod drogę. Nieruchomości znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00036564/5 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2020 r.,  poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 21.06.2021 r.

 

 

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast