Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
21
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać działkę nr:

działka powierzchnia Nr KW
176/3 0,1500 ha KZ1P/00014560/7

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wielokątny. Położona jest w Kuczkowie u zbiegu ulic Pleszewskiej i Osiedlowej. Teren zabudowany jest obiektem blaszanym, częściowo ogrodzony, nieutwardzony i porośnięty roślinnością.

W ewidencji gruntów działka zapisana jako Bp-RV (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Usytuowany na nieruchomości budynek nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

 

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest na terenach zabudowy usługowej oraz fragmentarycznie pod drogę.

Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr KZ1P/00014560/7 obciążona ostrzeżeniami:

– stan prawny nieruchomości ujawniony w dziale II niniejszej księgi wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na treść aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 15 lutego 2016 r. sporządzonego przez Notariusza Eugeniusza Grzegorza Świeca z kancelarii notarialnej w Pleszewie za numerem Rep. A 301/16 poświadczającego, że spadek po Zofii Frąszczak na podstawie ustawy nabyli mąż Marian Frąszczak, syn Rafał Tomasz Frąszczak, córka Magdalena Łuczak oraz córka Izabela Wrzesińska – każdy w ¼ części

– stan prawny nieruchomości ujawniony w dziale II niniejszej księgi wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na treść aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 15 lutego 2016 r. sporządzonego przez Notariusza Eugeniusza Grzegorza Świeca z Kancelarii Notarialnej w Pleszewie za numerem Rep. A 294/16 poświadczającego, że spadek po Marianie Frąszczaku na podstawie ustawy nabyli syn Rafał Tomasz Frąszczak, córka Magdalena Łuczak oraz córka Izabela Wrzesińska – każdy w 1/3 części.

Dział IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00014560/7 obciążony: hipoteka umowna kaucyjna 300000,00 zł.

 

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

49.500,00 zł netto

słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego i wpisów do  księgi wieczystej.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości , do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz  zamieszczono na  stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

 

Pleszew, dnia 21.06.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast