OPP – ważne spotkanie!
04
09
2017

OPP – ważne spotkanie!

Dodane przez M. Konieczny 0

W związku z opracowywaniem na 2018r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zaprasza na spotkanie w dniu 12 września 2017r. o godz. 14.00

Miejsce spotkania – sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (II piętro, nr 206).

Prosimy o pisemne przygotowanie na w/w spotkanie propozycji realizacji zadań publicznych na 2018r. w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy oraz wysokości planowanych na ich realizację środków publicznych.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast