Uczniowie i przedszkolaki wracają – Burmistrz wydał rekomendacje do organizacji pracy
24
08
2020

Uczniowie i przedszkolaki wracają – Burmistrz wydał rekomendacje do organizacji pracy

Dodane przez Anna Bogacz 0

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji od 1 września uczniowie wracają do szkół, a maluchy do przedszkoli. Burmistrz  Miasta i Gminy Pleszew wspólnie z dyrektorami i pleszewskim Sanepidem podjął decyzję o szczególnych obostrzeniach w placówkach oświatowych. Ma to zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie trwającej pandemii.

 

Minister wydał decyzję, ale to dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą zorganizować pracę jednostek oświatowych od 1 września. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew jako organ prowadzący nie pozostawił dyrektorów bez wsparcia. Zostały wypracowane rekomendacje do organizacji pracy jednostek oświatowych Miasta i Gminy Pleszew. Określają one zasady funkcjonowania i szczególne obostrzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Wśród nich są min. wskazanie odrębnych wejść do szkół i przedszkoli dla poszczególnych grup uczniów. Ponadto uczniowie nie będą się przemieszczać między klasami. Obowiązkiem będzie też zakrywanie ust i nosa w miejscach wspólnych, np. korytarz czy toaleta. Wszystkie rekomendacje zamieszczamy poniżej.

 

Został opracowany również plan awaryjny w przypadku większej liczby zachorowań na koronawirusa w szkołach. Jest nim wdrożenie nauczania hybrydowego – część uczniów w szkole, cześć na zdalnym nauczaniu lub w całości nauczania w systemie zdalnym według planu lekcji z zastrzeżeniem, że nauczyciele prowadzą zajęcia będąc w szkole. – Jesteśmy na to przygotowani pod względem sprzętu komputerowego, który uczniowie będą mogli wypożyczyć do domu – informuje Izabela Świątek, zastępca burmistrza MiG Pleszew. – Sytuacja może zmienić się w każdej chwili. To co dziś obowiązuje pod względem wytycznych ministerstwa czy Sanepidu, może nie obowiązywać za chwilę. Będziemy reagować na bieżąco – dodaje burmistrz Świątek. Póki co szkoły informują o wszystkim rodziców za pomocą dziennika elektronicznego i innych uzgodnionych kanałów informacyjnych.

 

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew zabezpieczył wszystkie placówki oświatowe w środki ochrony indywidualnej, m.in.: karchery do czyszczenia podłóg i mebli, termometry, rękawiczki, środki do dezynfekcji oraz przyłbice i półprzyłbice, w których nauczyciele będą prowadzić zajęcia.

 

Na bieżąco sytuacja jest monitorowana i uzgadniana z dyrektorami. Dodatkowo rekomendacje zostaną przedstawione bezpośrednio przez burmistrza wszystkim pedagogom na spotkaniu on-line.

 

Rekomendacje do organizacji pracy jednostek oświatowych
Miasta i Gminy Pleszew

We wszystkich jednostkach oświatowych, w ramach działań mających na celu bezpieczny pobyt dzieci i pracowników, rekomenduję:

 

 1. Zamknięcie szkoły/przedszkola dla osób spoza środowiska – dyżur pracownika, wejście możliwe wyłącznie za zgodą dyrektora, po wpisaniu się na listę, w osłonie twarzy i po dezynfekcji rąk.
 2. Wskazanie odrębnych wejść/wyjść do szkoły/przedszkola dla uczniów poszczególnych grup oddziałów i świetlicy.
 3. Przydzielenie stałych sal zajęć dla każdego oddziału/klasy.
 4. Wskazanie miejsc spędzania przerw śródlekcyjnych w różnych dla grup (ale zawsze stałych) miejscach.
 5. Wskazanie konkretnych dni i godzin pracy biblioteki dla każdej klasy.
 6. Zmianę zasad korzystania z szatni szkolnej – tylko wskazane przez dyrektora klasy, pozostałe w salach lekcyjnych.
 7. Zróżnicowanie czasu przerw śródlekcyjnych dla uczniów kl. I-III oraz świetlicy – zawsze odrębnie od klas starszych.
 8. Ograniczenie liczby dzieci w świetlicy wyłącznie do dojeżdżających i dzieci pracujących rodziców; wykorzystanie do realizacji zajęć innych – większych pomieszczeń szkolnych.
 9. Zwiększenie liczby przerw obiadowych z podziałem na stałe grupy uczniowskie, godziny i pracowników obsługi oraz wykluczenie możliwości przebywania w stołówce osób spoza szkoły.
 10. Zawieszenie organizacji uroczystości szkolnych, zgromadzeń, festynów, apeli, wycieczek itp.
 11. Określenie rozpoczęcia zajęć w klasach I najwcześniej na 8.15 (za wyjątkiem możliwości wskazania dedykowanego wejścia)
 12. Nakazanie w przestrzeniach wspólnych zamkniętych, poza salą, klasą i boiskami zewnętrznymi, obowiązkowej osłony twarzy (korytarze, wc, itp.) dla dorosłych oraz dzieci od IV kl.
 13. Uzupełnienie danych kontaktowych rodziców o tel. do pracodawcy w celu możliwie szybkiego kontaktu z opiekunem.
 14. Realizowanie nauczania indywidualnego, z uwagi na obciążenia zdrowotne uczniów, a co za tym idzie zwiększone ryzyko zakażenia, wyłącznie zdalnie.
 15. Zwiększenie realizacji lekcji „zielonych” na terenie przyszkolnym.
 16. Zintensyfikowanie współpracy z instytucjami kultury.
 17. Wykorzystanie, w porozumieniu z zarządcą, wszystkich dostępnych lokali i pomieszczeń, będących w zasobach gminy w danej miejscowości, na potrzeby organizacji pracy przedszkoli i szkół.
 18. Wdrażanie przyjętych narzędzi zdalnej edukacji w systemie bieżącym – tradycyjnym.
 19. Określenie odległych stanowisk pracy kadry kierowniczej szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa realizacji zadań ciągłego zarządzania jednostką.
 20. Wskazanie miejsc spędzania czasu przerw śródlekcyjnych i „okienek” nauczycielom (pokoje nauczycielskie, kilka miejsc, stałych dla konkretnych nauczycieli).
 21. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 22. Organizowanie zebrań z rodzicami, rad pedagogicznych – wyłącznie online, dziennik elektroniczny (lub innymi narzędziami ustalonymi w jednostce) .
 23. Ograniczenie najmu pomieszczeń szkolnych podmiotom zewnętrznym wyłącznie po zakończeniu planowych zajęć i opuszczeniu budynków przez uczniów.
 24. Zalecanie szczepień przeciw grypie dla pracowników jednostek- ze wskazaniem możliwości refundacji kosztów z ZFŚS.
 25. Zorganizowanie w jednostkach oświatowych dyżuru informacyjnego – telefonicznego i elektronicznego, w dni robocze, w godz. 7.00-16.00.
 26. Wskazanie zakładki na stronie internetowej szkoły ze wszystkimi inf. dotyczącymi organizacji pracy i zmian.
 27. Kontynuowanie cotygodniowych spotkań roboczych on-line Burmistrza z Dyrektorami.

Arkadiusz Ptak

Burmistrz MiG Pleszew

 

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast