Strajki w szkołach: urząd wspiera rodziców i dyrektorów
05
04
2019

Strajki w szkołach: urząd wspiera rodziców i dyrektorów

Dodane przez Anna Bogacz 0

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew powołał zespół wsparcia na czas strajków nauczycieli w szkołach. Przypomnijmy, że w gminie Pleszew gotowość strajkową zgłosiło siedem placówek oświatowych: Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie (w tym Przedszkole w Marszewie), Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie (w tym Przedszkole w Brzeziu), Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie (w tym Przedszkole w Dobrej Nadziei), Zespół Szkół w Lenartowicach (w tym Przedszkola w Zawidowicach, Rokutowie i Grodzisku), Zespół Szkół w Kowalewie (w tym Przedszkole w Kowalewie), Zespół Szkół w Taczanowie Drugim oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Pleszewie. Aż do odwołania w tych placówkach nie będą odbywać się planowe zajęcia szkolne.

 

Mimo iż to na dyrektorach spoczywa obowiązek zapewnienia opieki uczniom w czasie trwania strajku, urząd podjął działania, by wesprzeć szefów szkół i przedszkoli. W piątek rano w ratuszu spotkał się zespół wsparcia, w skład którego wchodzą szefowie podległych samorządowi placówek kulturalnych i sportowych, przedstawiciele policji, Straży Miejskiej, radni Rady Miejskiej, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, dyrektorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, czy osoby z uprawnieniami pedagogicznymi niezatrudnione w szkołach. Zaproszono do współpracy także wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Kaliszu. – Wypracowaliśmy wspólnie ofertę zajęć, w których mogą uczestniczyć dzieci, którym w okresie strajku rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Zwracam jednak szczególnie uwagę na fakt, że ani Urząd nie zastąpi funkcji szkoły ani zespół wsparcia nie zastąpi nauczycieli. Placówki kulturalne mają ograniczone warunki lokalowe i nie mogą przyjąć wszystkich dzieci – tłumaczy Izabela Świątek, zastępca burmistrza MiG Pleszew odpowiedzialna za oświatę.

 

– W zespole wsparcia mamy kilkanaście osób z uprawnieniami pedagogicznymi. Są to urzędnicy, pracownicy podległych jednostek, przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy będą do dyspozycji dyrektorów placówek w najbardziej kryzysowych momentach. Taka osoba będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi w szkole lub pełnić funkcję członka komisji nadzorującej egzamin. Za kompetencje tych osób bierzemy pełną odpowiedzialność –  dodaje Izabela Świątek.

 

Bezpłatne zajęcia będą się odbywać w czterech miejscach w mieście: w Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, Muzeum Regionalnym i w Parku Wodnym „Planty”. Szczegóły znajdują się na plakacie, stronach internetowych placówek, Urzędu MiG oraz w mediach społecznościowych. Na zajęcia dziecko przyprowadza rodzic i je odbiera. Jest zobowiązany także do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach. – Liczba miejsc w poszczególnych jednostkach jest ograniczona ze względu na warunki lokalowe. Zalecamy, by rodzice kontaktowali się bezpośrednio z instytucjami telefonicznie. Numery kontaktowe znajdują się są także na plakacie – informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy UMiG w Pleszewie.

 

Specjalną – odpłatną – ofertę dla młodszych dzieci przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Paidi”. W sali zabaw przy ul. Spornej zajęcia będą się odbywać w godz. 8.00-13.00. Szczegóły w mediach społecznościowych.

 

Rodzice, którzy zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.  Przysługuje on ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów są dostępne m.in. na stronie internetowej ZUS.

 

Warto dodać, że w szkołach, w których organizowany jest egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty, dyrektorzy z początkiem roku szkolnego zaplanowali w większości na dni: 10, 11,12 oraz 15,16 i 17 kwietnia tak zwane „dni dyrektorskie” zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o czym rodzice zostali poinformowani już we wrześniu. W dniach 18-23 kwietnia natomiast odbywa się wiosenna przerwa świąteczna. – Najbardziej newralgiczne będą zatem pierwsze dni strajku i dni zaraz po świętach, jeśli strajk będzie kontynuowany – przyznaje burmistrz Świątek.

 

Wzmożone działania w okresie dni strajkowych podejmie także pleszewska policja wspólnie ze Strażą Miejską. – Zwiększymy liczbę strażników miejskich na pierwszej zmianie, podzielimy się wspólnie z policją na rejony, które będziemy szczególnie monitorować, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież – mówi Zbigniew Duszczak, komendant Straży Miejskiej.

 

Sytuacja związana ze strajkami i ich skutkami jest na bieżąco monitorowana. Informacje o funkcjonowaniu szkół będą zamieszczane i aktualizowane na stronach poszczególnych jednostek oraz na stronie UMiG: www.pleszew.pl

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast