Obowiązkowy Powszechny Spis Rolny dobiega końca. Tymczasem blisko dwieście gospodarstw z Gminy Pleszew nie załatwiło jeszcze tej sprawy
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Obowiązkowy Powszechny Spis Rolny dobiega końca. Tymczasem blisko dwieście gospodarstw z Gminy Pleszew nie załatwiło jeszcze tej sprawy
20
11
2020
Zdjęcie promocyjne Spisu Rolnego przedstawiające młodego rolnika

Obowiązkowy Powszechny Spis Rolny dobiega końca. Tymczasem blisko dwieście gospodarstw z Gminy Pleszew nie załatwiło jeszcze tej sprawy

Dodane przez M. Konieczny 0

Ponad 170 gospodarstw rolnych z Gminy Pleszew nie wzięło jeszcze udziału w Powszechnym Spisie Rolnym. Przypomnijmy, że akcja jest obowiązkowa. Termin ostateczny to 30 listopada.

 

Z 1120 gospodarstw na terenie  Miasta i Gminy Pleszew zostało spisanych dotąd 948. Z tego tylko niecałe 16 procent gospodarzy wybrało metodę internetową – najbardziej zalecaną. Tymczasem wszystkim, którzy nie dopełnili dotąd procedury, zostało zaledwie kilka dni. – W tej sytuacji, najlepiej wybrać metodę samospisu za pośrednictwem Internetu – mówi koordynator w Gminnym Biurze Spisowym Michał Stempniewicz. Jak dodaje, można to zrobić pod adresem  https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.

 

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Baner Spisu rolnego przedstawiający rolnika oraz promujący spis

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast