Nowe nazwy ulic
28
12
2017

Nowe nazwy ulic

Dodane przez Anna Bogacz 0

Ulicę Zygmunta Berlinga zastąpi nazwa por. Franciszka Pierunka–Łaniewskiego – żołnierza AK, Komendanta Placówki Lutogniew Obwód Krotoszyn ZWZ-AK, później przeniesionego do Pleszewa, uczestnika walk nad Bzurą. Ulica 24 stycznia natomiast zmienia nazwę na Romana Dmowskiego – polskiego polityka, posła na Sejm, współzałożyciela Narodowej Demokracji.

 

Dlaczego Wojewoda Wielkopolski zmienił nazwy? W opinii Instytutu Pamięci Narodowej dotychczasowe nazwy są niezgodne z ustawą dekomunizacyjną, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W nocie historycznej IPN, uzasadniającej zmianę nazwy uli. Berlinga, czytamy:  „Zygmunt Berling (1896–1980) – do 1939 roku zawodowy oficer Wojska Polskiego, później współpracownik NKWD i działacz prokomunistyczny, zdegradowany i skazany na śmierć za zdradę, mianowany przez Stalina dowódcą polskich jednostek przy Armii Czerwonej, wysoki urzędnik państwowy w PRL, z wykształcenia prawnik.

 

Z kolei nazwa ulicy 24 Stycznia, która odnosi się do miejscowych wydarzeń z 1945 r., zdaniem IPN honoruje moment wkroczenia Armii Czerwonej do Kowalewa i spełnia rolę daty symbolizującej komunizm. W nocie czytamy: „Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych  wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie z faktami historycznymi – jako „dzień  wyzwolenia” oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii  Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju  po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej  reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. Stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który zapewnił  funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS.”

 

Zmiany nazw ulic nie wymagają wymiany dokumentów przez mieszkańców. Można ich używać tak długo, aż stracą swoją ważność.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast