Wykaz: Nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz: Nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
29
04
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz: Nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz

Nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać

działkę nr 1497/43 o pow. 0,5766 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00021558/2

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wielokątny, wydłużony. Położona jest w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej. Teren zabudowany jest czterema budynkami produkcyjno-magazynowymi, które nie są przedmiotem sprzedaży. Teren ogrodzony.

W ewidencji gruntów działki zapisane jako Br-RV (grunty rolne zabudowane).

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Prokopowska i Glinki w Pleszewie, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod: lokalizację zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych i magazynów oraz lokalizację zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych i magazynów.

 

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości netto:

220.000,00 zł

słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

 

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotowej działki.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości , do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                            o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),  w terminie 6 tygodni    od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz  zamieszczono  na  stronach  internetowych  pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

 

Pleszew, dnia 23.04.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast