Konkurs plastyczny “Czym jest dla mnie elektromobilność?”. Zapraszamy. Są nagrody!
22
09
2020

Konkurs plastyczny “Czym jest dla mnie elektromobilność?”. Zapraszamy. Są nagrody!

Dodane przez M. Konieczny 0

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. 

Pragniemy edukować dzieci i młodzież w zakresie elektromobilności i odpowiedzialności za stan środowiska
w Mieście i Gminie Pleszew.

Przełóżcie swoje wyobrażenia o elektromobilności na pracę plastyczną i zawalczcie o atrakcyjne nagrody.

 

 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  przedszkolaki oraz klasy I-II
 • Uczniowie klas IV – VIII
 1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w formie plastycznej rozumienia pojęcia „elektromobilność” w kontekście życia w Mieście i Gminie Pleszew. 
 2. Każdy Uczestnik  konkursu wykonuje pracę plastyczną pt. „Czym jest dla mnie elektromobilność?”.
 3. Każdy Uczestnik  konkursu ma prawo wykonać tylko jedną pracę w dowolnym formacie i technice. Do przedstawiania treści będących tematem konkursu można zastosować dowolne techniki rysunkowe (ołówek, węgiel, sepia, tusz) lub malarskie (farby plakatowe, farby olejne, akryle, akwarele, pastele suche, pastele olejne); techniki te mogą być ze sobą łączone. Minimalny format prac A4, zaś maksymalny A2. Prace mogą mieć także formę przestrzenną. 
 4. Na potrzeby oceny prac, każdy uczestnik przesyła do organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) skan lub fotografię swojej pracy wraz z kartą zgłoszeniową na adres: konkurs@projektymiejskie.pl
 5. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace, których skan/fotografia wraz z kartą zgłoszeniową zostały nadesłane w terminie 14 września – 02 października 2020 r. (godz. 16.00) na adres: konkurs@projektymiejskie.pl. Plik ze skanem/fotografią pracy powinien mieć format .jpg lub .png oraz rozmiar nie większy niż 10 MB. Zgłoszenia i prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Dla każdej z kategorii przewidziano nagrody rzeczowe o wartości:

 • I miejsce – 400 zł
 • II miejsce – 250 zł
 • III miejsce – 150 zł

PLIKI DO POBRANIA

Przedszkola oraz klasy I – III

Klasy IV – VIII

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast