KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 12 września 2018 r.
13
09
2018

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 12 września 2018 r.

Dodane przez M. Konieczny 0

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie, powołanej postanowieniem nr 197/I/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:

 

 1. SKŁAD KOMISJI:

 

  1. MAŁGORZATA URBAN – Przewodniczący Komisji
  2. ANDRZEJ STANISŁAW MIZERKIEWICZ – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

  1. KAMILA AGNIESZKA DRUCIAREK
  2. ANNA DZIATKIEWICZ
  3. ARTUR PAWEŁ GRABOWSKI
  4. MONIKA MARIA KACZMAREK
  5. MICHAŁ KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
  6. LESZEK PIOTR MARZYŃSKI
  7. PAWEŁ MOŚCIPAN

 

 1. SIEDZIBA KOMISJI:

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 007, tel. 62 508-11-88,

fax 62 742-83-01.

 

 • DYŻURY:

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń:

 • list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie pełnione są od dnia 12 września 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. w godzinach: 12 września 2018 r. (środa) – od 1100 do 1300, 13 września 2018 r. (czwartek) – od 1600 do 1800, 14 września 2018 r. (piątek) – od 1500 do 1800, 15 września 2018 r. (sobota) – od 0900 do 1200, a w dniu 17 września 2018 r. w godzinach od 1200 do 2400;
 • kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pełnione są od dnia 12 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r. w godzinach: 12 września 2018 r. (środa) – od 1100 do 1300, 13 września 2018 r. (czwartek) – od 1600 do 1800, 14 września 2018 r. (piątek) – od 1500 do 1800, 15 września 2018 r. (sobota) – od 0900 do 1200, a w dniu 17 września 2018 r. w godzinach od 1200 do 2400 oraz od dnia 19 września 2018 r. do 25 września 2018 r. w dni robocze w godzinach od 1300 do 1500, a w dniu 26 września 2018 r. w godzinach od 1200 do 2400.

Druki  zgłoszeń można  otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, pokój nr 007.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie

……………..………………….
 /-/ Małgorzata Urban

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast