Nowoczesne klasopracownie w naszych szkołach od września
16
08
2017

Nowoczesne klasopracownie w naszych szkołach od września

Dodane przez M. Konieczny 0
unia europejska1

W szkołach gminy Pleszew powstaje aktualnie jedenaście nowoczesnych klasopracowni przedmiotowych. To w nich w nowym roku szkolnym prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów. Ponadto w szkole w Kowalewie zbudowane zostanie boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wszystko to w ramach projektów pn.  „Nowa Jakość Edukacji” wartych ponad 1,6 mln zł.

 

Na realizację pomysłu Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie pozyskał środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania to blisko 1,4 mln złotych.

Inwestycje przeprowadzone zostaną w pięciu szkołach, w których obecnie działają gimnazja. Każda z tych szkół otrzyma nowoczesną klasopracownię matematyczną. O wyborze profili kolejnych pracowni zadecydowały indywidualne potrzeby szkół, i tak będą to:

 

ZSP nr 1 – pracownia fizyczna

ZSP nr 2 – pracownia chemiczna

ZSP nr 3 – pracownie biologiczna i językowa

ZSP w Kowalewie – pracownia chemiczna

ZSP w Taczanowie – pracownia geograficzna

Tworzenie każdej z pracowni obejmuje: zakup tablic interaktywnych, ławek krzeseł dygestoriów (bezpieczne szafy laboratoryjne) oraz pomocy naukowych (wyposażenie laboratoriów, tablice edukacyjne, mapy, modele anatomiczne, modele chemiczne itp.).  Wszystko ma być gotowe na 30 września br.

Ponadto, w ramach projektu, przy ZSP w Kowalewie zbudowane zostanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem.

Druga faza projektu rozpocznie się po oddaniu do użytku klasopracowni. Potrwa do końca roku szkolnego. Obejmować będzie kolejne doposażenie klasopracowni, szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych oraz dla młodzieży wymagającej większych nakładów pracy w celu uzupełnienia wiedzy.


Informacje o finansowaniu

„Nowa jakość edukacji – infrastruktura gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Kwota projektu ogółem: 1 378 845,60 zł, w tym dofinansowanie stanowi 85% i wynosi 1 172 018,76

„Nowa jakość edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020   Oś Priorytetowa:    8: Edukacja    Działanie:    8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie:  8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Kwota projektu ogółem: 225 597,50 zł, w tym dofinansowanie 200 147,50 zł

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast