Informacja nt. ukończenia inwestycji – ulica Parkowa w Lenartowicach
27
11
2018

Informacja nt. ukończenia inwestycji – ulica Parkowa w Lenartowicach

Dodane przez M. Konieczny 0

I N F O R M A C J A

 

Miasto i Gmina Pleszew ukończyło w 2018r. „Rozbudowę drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul.Parkowej”.

 

Inwestycja została dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą: PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

 

Kwota dofinansowania: 2.553.712 PLN
Wkład Miasta i Gminy Pleszew: 2.693.544,84 PLN

 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

 

Inwestycja obejmowała roboty budowlane związane z rozbudową drogi o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,00 m i łącznej długości 1750 m, wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast