II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10
29
08
2019

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/00017809/6.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „śródmieścia Pleszewa” działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej „10MW/U” (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2018 r., poz. 7661).

Lokal mieszkalny nr 10 położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek 10, w skład którego wchodzą dwa pokoje i kuchnia o łącznej pow. użytk. 34,38 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,87 m2, oraz zlokalizowane na I kondygnacji pom. pomocnicze o pw. 0,9 m2 i WC o pow. 0,9 m2. Udział w nieruchomości wspólnej 36/1000.

W KW dz. III „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” wpis „do czasu sprzedaży wszystkich lokali znajdujących się w budynku administratorem całej nieruchomości będzie Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, przy ul. Fabrycznej nr 5”.

Dział IV „HIPOTEKA” brak wpisów.

Przetarg odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, pokój Nr 302 (poddasze),

cena wywoławcza 37.080,00 zł.

Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 7.416,00 zł wyłącznie w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.

Regulamin przetargu określać będzie wysokość kwot postąpienia oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która przetarg wygra.

Z regulaminem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 62 7428 345).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pleszew.pl

 

Pleszew, dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast