Dzielnicowi ruszają z programami
10
04
2018

Dzielnicowi ruszają z programami

Dodane przez Anna Bogacz 0

Mając na względzie stawiane przed dzielnicowymi wyzwania, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, w ramach programu “Dzielnicowy bliżej nas”, ogłosił konkurs na projekt zakresu działań profilaktycznych w rejonach obsługiwanych przez dzielnicowych z terenu województwa wielkopolskiego. Na terenie powiatu pleszewskiego, wygrał program „Bezpieczeństwo na terenie rodzinnych ogródków działkowych” opracowany przez  st.asp. Mariusza Nicke. Od dnia 1 kwietnia br. wszyscy dzielnicowi z powiatu pleszewskiego realizują w swoich rejonach opracowane przez siebie programy profilaktyczne. Główne cele i założenia programów przedstawione zostały poniżej. Jako pierwsze prezentujemy programy realizowane przez dzielnicowych, obsługujących rejon miasta i gminy Pleszew.

 

REJON NR 1 sierż. szt. Agnieszka WOSICKA

 

„Stop cyberprzemocy i agresji”

Program realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Pleszewie w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. Spotkania będą prowadzone z uczniami wszystkich klas, a także ich rodzicami.

 

GŁÓWNE CELE:

 • zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej,
 • poszerzenie wiedzy na jej temat oraz na temat agresji wśród młodzieży w relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.
 • uświadomienie negatywnych społecznych, prawnych i etycznych skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu jakim jest Internet i telefon komórkowy oraz konsekwencji złego ich wykorzystania,
 • wzbogacenie wiedzy na temat prawidłowego, rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii,
 • informowanie o możliwości wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
 • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacji, gdy stajemy się ofiarami cyberprzemocy lub agresji ze strony kolegów.

 

W trakcie zajęć uczniowie oraz rodzice dowiedzą się jakie formy może przyjmować cybeprzemoc, jakie emocje może ona rodzić u jej ofiary i jakie może nieść dla nich konsekwencje. Jak powinna zachować się ofiara cybeprzemocy/ agresji i gdzie szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cybeprzemocy/agresji. Ponadto uczniowie i rodzice dowiedzą się jakie są konsekwencje dla sprawców tego typu działań.

 

 

Tego wszystkiego odbiorcy programu dowiedzą się na zajęciach teoretycznych, a także na warsztatach. W ramach programu zostanie zorganizowany konkurs plastyczny, a także zajęcia profilaktyczne ze specjalistami i punkt konsultacyjny w szkole dla rodziców i dzieci, gdzie będzie można porozmawiać z dzielnicowym.

 

 

REJON NR 2 st.asp. Mariusz NICKE

„Bezpieczeństwo na terenie rodzinnych ogródków działkowych”

Program realizowany jest od 1 kwietnia br. do 31 grudnia br. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, których w tym rejonie jest pięć. Odbiorcami programu będą właściciele i użytkownicy ogródków działkowych.

 

– ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pleszewie ul. Wierzbowa/Lipowa; ilość działek 41

– ROD im. Adama Mickiewicza w Pleszewie ul. Wierzbowa; ilość działek 67

– ROD „Nad Nerem” w Pleszewie ul. 70 Pułku Piechoty; ilość działek 122

– ROD „Malwa” w Pleszewie ul. Wierzbowa; ilość działek 124

– ROD „1000-lecia Państwa Polskiego w Pleszew; ilość działek 193.

 

Na terenie ogródków działkowych w ubiegłych latach dochodziło do włamań do altan oraz dewastacji ogródków. Posiadanie ogródka działowego daje dużą satysfakcję i wiele przyjemności właścicielom. O ile jest to teren przydomowy, gdzie mieszkamy i często przebywamy, kwestia jego ochrony przed różnymi zagrożeniami jest stosunkowo prosta, o tyle w przypadku działek rekreacyjnych zlokalizowanych poza miastami oraz ogródków działkowych stanowiących kompleksy Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta, ochrona przed tymi zagrożeniami wymaga większej uwagi. Dlatego na tego rodzaju terenach tylko wcześniejsza prewencja pozwoli zminimalizować ryzyko uniknięcia bardziej lub mniej nieprzyjemnych sytuacji i w pełni cieszyć się swoim ogródkiem działkowym.

 

Ochroną przed włamaniami, kradzieżą i wandalizmem, które są najczęściej spotykanymi zagrożeniami na terenie ogródków działkowych. powinny zajmować się zarówno zarządy ROD na terenie całego obszaru danego ROD, jak i sami działkowcy na swoich działkach.

 

GŁÓWNE CELE:

 • zwrócenie uwagi właścicielom ogródków działkowych na zabezpieczenie oraz właściwe przechowywanie swojego mienia.
 • poprawę stanu bezpieczeństwa na terenach ROD
 • zminimalizowanie przestępczości i aspołecznych zachowań na terenie ROD
 • propagowanie wśród właścicieli ogródków idei nie pozostawania obojętnym na łamanie prawa, zwracanie uwagi na popełnianie przestępstw i wykroczeń na ich terenie
 • podnoszenie wrażliwości społecznej na zagrożenia
 • podniesienie świadomości korzystających z ogródków działkowych o istniejących zagrożeniach i wiedzy nt. skutecznych możliwości przeciwdziałania im,
 • edukacja właścicieli w zakresie zabezpieczania obiektów oraz narzędzi ogrodniczych
 • aktywizacja właścicieli ogródków działkowych do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu poprzez zachęcanie do przekazywania informacji służbom odpowiedzialnym o zaobserwowanych wykroczeniach, przestępstwach na terenie ogródków działkowych
 • podniesienie świadomości właścicieli o istniejących zagrożeniach i wiedzy nt. skutecznych możliwości przeciwdziałania im,
 • edukacja właścicieli w zakresie czynów naruszających przepisy prawa polskiego
 • nawiązanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w omawianym zakresie oraz zainteresowanych tą tematyką w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym,

 

W ramach prowadzonego programu zostanie przeprowadzona ankieta na temat bezpieczeństwa na terenie ROD na początku wdrażania programu i po upływie 6 miesięcy. Organizowane będą spotkania osiedlowe, spotkania indywidualne podczas obchodu rejonu służbowego, działania wspólnie z prezesami ROD oraz z Uniwersytetem III Wieku w Pleszewie.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast