Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54
11
01
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:

Pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone  na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

 Zgodnie z uchwałą nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się, jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (MN/U).

Stawka miesięczna czynszu : 5,41 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz określony wyżej podlega waloryzacji z dniem 1 lipca każdego roku

wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia,  kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz, pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428 345.

 

 

Pleszew, dnia 8.01.2021r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast