Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1,2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1,2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.
15
04
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1,2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.

Dodane przez M. Konieczny 0

W Y K A Z

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1,2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.

Zgodnie z uchwałą nr VII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski (Dz.Urz Woj. Wielkopol. z dnia 3 lutego 2020r. poz. 1224 ) działka w części objętej wykazem położona jest w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol 1P/U i terenach dróg publicznych-lokalnych – symbol 2KDL.

Nieruchomość będzie oddana w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. w Pleszewie na cele statutowe spółki związane z gospodarką odpadami.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).Szczegółowe informacje można uzyskać w

Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz-pok. 302, tel. 627428345).

 

Pleszew, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast