Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodzisku gm. Pleszew
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodzisku gm. Pleszew
15
04
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodzisku gm. Pleszew

Dodane przez M. Konieczny 0

W Y K A Z

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodzisku gm. Pleszew stanowiący działki:

  • nr 278 o pow. 1.0600 ha, KW KZ1P/00034507/4,
  • nr 293/3 o pow. 0.1885 ha, KW KZ1P/00035823/2,
  • nr 131/1 o pow. 0.1232 ha, KW KZ1P/00031644/5.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działki  położony jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych – symbol US, w terenach cmentarza – symbol ZC, w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji usługowej oraz teren drogi klasy zbiorczej.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi – 30,00 zł  + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny kwartalnie.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działki będą oddane w dzierżawę na rzecz SPORT Pleszew Sp. z o.o. celem użytkowania wybudowanego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl. (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302 tel. 62 7428345).

 

Pleszew, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast