Młodzieżowa Rada Miejska

MRN MA PRZEDE WSZYSTKICH CHARAKTER KONSULTACYJNY, DZIAŁA W CELU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA IDEI SAMORZĄDOWEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

Młodzieżowa Rada Miejska w Pleszewie funkcjonuje od 2008 r. Jej istnienie przynosi korzyści zarówno młodzieży, jak i władzom samorządowym. Młodzi ludzie uczą się demokracji oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dla władz Miasta i Gminy z kolei to istotny głos młodych mieszkańców. Dzięki inicjatywom Młodzieżowej Rady Miejskiej mają szerszy obraz potrzeb i oczekiwań młodzieży, a co najważniejsze – uwzględniają ich postulaty i wnioski. Podkreślić należy, że obie Rady – Miejska i Młodzieżowa działają na zasadach partnerstwa we wszelkich dziedzinach społecznych.

Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa

SKŁAD RADY V KADENCJI

Olga Gibas ZSP nr 1 w Pleszewie

Dominik Dolata ZSP nr 1 w Pleszewie

Zuzanna Janiszewska   ZSP nr 1 w Pleszewie

Kornelia Walczak ZSP nr 2 w Pleszewie

Zuzanna Kubiak ZSP nr 2 w Pleszewie

Wiktoria Walczak ZSP nr 2 w Pleszewie

Kajetan Bladzi ZSP nr 3 w Pleszewie

Mikołaj Koło ZSP nr 3 w Pleszewie

Szymon Bruzi ZSP nr 3 w Pleszewie

Julia Henka ZSP w Kowalewie

Katarzyna Leśniewska ZSP w Kowalewie

Kornelia Szymaniak ZSP w Kowalewie

Jan Balcer ZSP w Taczanowie Drugim

Julia Symenko ZSP w Taczanowie Drugim

Joanna Kałużny ZSP w Taczanowie Drugim

Jagoda Roszak ZSP w Lenartowicach

Anita Łuczak ZSP w Lenartowicach

Marianna Nowak ZSP w Lenartowicach

Klaudia Arendarczyk   ZSP w Sowinie Błotnej

Aleksandra Fabisz ZSP w Sowinie Błotnej

Amelia Szczepańska ZSP w Sowinie Błotnej

Alicja Muszalska ZSP w Kuczkowie

Martyna Szymczak ZSP w Kuczkowie

Kacper Zych ZSP w Kuczkowie

Wielkość czcionki
Kontrast