Materiały z konferencji “Poza metropolią”

Na początku gości powitał dr hab. Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, następnie z zebranymi połączył się Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W imieniu współorganizatorów gości przywitali: dr Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ryszard Grobelny -ekspert Związku Miast Polskich, Prezes Zarządu Fundacji Miasto.W pierwszej debacie pt. “POLITYKA MIESZKANIOWA – FUNDAMENT POLITYKI MIEJSKIEJ” udział wzięli:
-dr Alina Muzioł-Węcławowicz – ekspert niezależny
-Ryszard Grobelny – ekspert, Związek Miast Polskich, Prezes Zarządu Fundacji Miasto
-prof. Iwona Sagan – Uniwersytet Gdański
Moderator: dr Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoj Miast i Regionów.

Dyskusja oparła się o rozwiązania prawne i finansowe w polityce mieszkaniowej miast małych i średnich oraz porównanie małych miast z metropoliami.

W drugiej debacie “DOŚWIADCZENIA WDRAŻANIA POLITYKI MIESZKANIOWEJ” udział wzięli:
-dr hab. Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
-Paweł Karpiński – Dyrektor Biura Funduszu Dopłat, Departament Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego
-Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina
-dr Renata Knap – Prezes Zarządu SIM Stalowa Wola
Moderator: dr Kamil Nowak – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

W dyskusji podzielono się doświadczeniami z miast małych i średnich, nastąpiła wymiana dobrych jak i złych praktyk. Skupiono się na sposobach realizowania polityki mieszkaniowej i przyciągania młodych osób.W trzeciej debacie “MIESZKALNICTWO W PRAKTYCE” udział wzięli:
-Wojciech Caruk – Prezes Zarządu PFR Nieruchomości
-Jakub Pyżanowski – Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
-dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. PŚ – Politechnika Śląska
-Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Prezes Zarządu DMD Modular Sp. z o.o.
Moderator: Jakub Głaz – Architektura i Biznes

Dyskusja skupiła się na nowych technologiach wykorzystywanych w polityce mieszkaniowej i sposobach ich finansowania.