1

Licencje taxi

Wydanie licencji Taxi (obowiązuje od 2020 roku)

Zapotrzebowanie – identyfikator kierowcy

Oświadczenie kierowcy o spełnieniu art. 5c

Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji

Oświadczenie – wymóg dobrej reputacji

Wniosek o udzielenie licencji TAXI

Wniosek o dostosowanie licencji