1

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.