Informacje i wnioski dot. wyborów parlamentarnych 2023

Wnioski oraz ważne informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania