Informacje dotyczące organizacji pobytu Uchodźców i udzielania pomocy

Podstawowe informacje dotyczące przyjmowania Uchodźców z Ukrainy i udzielania pomocy

Aktualne na dzień 01.03.2022

 • w gminach powiatu pleszewskiego zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. uchodźców – Pobierz listę
 • w Mieście i Gminie Pleszew koordynatorem jest Zbigniew Duszczak: tel. 533 738 300, e-mail ukraina@pleszew.pl
 • w razie potrzeby dostępny jest tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego (kontakt z koordynatorem)
 • w Mieście i Gminnie Pleszew podjęli też działania społecznicy organizując pobyt uchodźców w prywatnych mieszkaniach – Artur Kowalski (tel. 606 320 030)

WAŻNE!

 1. Każdy Ukrainiec (bez względu na wiek) przekraczający granice swojego kraju po dniu 24.02.2022 r. ma automatycznie status uchodźcy.
 2. Jeśli przyjeżdżający nie ma zabezpieczonego miejsca pobytu w Polsce (rodzina, znajomi, itp.) musi zwrócić się do Punktu Recepcyjnego na granicy lub w przypadku Wielkopolski w Poznaniu (Międzynarodowe Targi Poznańskie). Zostanie skierowany do bezpiecznego miejsca pobytu. Gmina nie ma żadnego wpływu na to, w jakim mieście.
 3. Wojewoda Wielkopolski nie uruchomił zgłoszonych przez MiG Pleszew miejsc noclegowych. Nie ma informacji kiedy/czy to nastąpi. Działają miejsca w Poznaniu, Żerkowie i Kaliszu.

PRZYJAZD i POBYT

 1. W przypadku przyjazdu na teren Miasta i Gminy Pleszew „przypadkowych” osób szukających schronienia należy przekierować te osoby do Punktu Recepcyjnego z prośbą o wskazanie miejsca pobytu (!!! wyłącznie poprzez naszego koordynatora, który w razie potrzeby zorganizuje opiekę krótkoterminową na czas decyzji w punkcie recepcyjnym).
 2. Jeśli przyjeżdżają rodziny osób już przebywających na naszym terenie, osoby mające samodzielnie lub z pomocą innych (poza administracją samorządową) zabezpieczenie mieszkania, rejestrują swoją obecność w Urzędzie Miasta i Gminy rejestrując pobyt.
 3. Dlaczego rejestracja w Urzędzie jest ważna? Da nam informację, uruchomi pomoc koordynatora i szereg działań wsparcia dla dorosłych i dzieci.
 4. Ścieżka działania (w związku z punktem 2):
 • rejestracja pobytu (UMiG, pok. nr 2, parter); urzędnicy natychmiast informują koordynatora o nowych osobach
 • rozmowa z koordynatorem (w osobnym pomieszczeniu UMiG) i ustalenie wstępnych kierunków działań
 • przekierowanie osób do konkretnego pracownika socjalnego (w zależności od rejonu zamieszkania) MGOPS w Pleszewie, który będzie stanowił „opiekuna” wskazanej rodziny i przeprowadzi wywiad środowiskowy, ustali priorytetowe działania w obszarach:
  – pomocy w sporządzaniu pism i wniosków w języku polskim,
  – pomocy socjalnej w rozumieniu polskiego prawa,
  – ochrony zdrowia (choroby przewlekłe, leki, pomoc doraźna i stała), we współpracy z SOR w PCM,
  –  rynku pracy (po wejściu w życie specustawy dopuszczającej uchodźców do pracy, we współpracy z PUP)
  – edukacji (pomoc w zapisaniu dzieci do szkoły, przedszkola, przyznanie posiłków bezdecyzyjnych dzieciom w jednostkach oświatowych),
  – pomocy psychologicznej,
  – złożenia w magazynie zamówienia na środki czystości, higieny, odzież, żywność, materiały papiernicze, zabawki),
  – i innych, wynikłych w trakcie pobytu.

ZBIÓRKI

 1. Centralnym Punktem Zbiórki dla powiatu pleszewskiego jest magazyn przy ul. Polnej 71 (Przedsiębiorstwo Komunalne) czynny całą dobę.
 2. Zbiórka prowadzona jest dwutorowo:

– centralnie (z przeznaczeniem dla osób przebywających na granicy i w strefie wojny) poprzez rządową aplikację koordynującą listę konkretnych potrzeb (wkrótce zostanie uruchomiona)

– lokalnie (z przeznaczeniem dla osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Pleszew/powiatu pleszewskiego); lista potrzebnych rzeczy będzie na bieżąco publikowana w mediach internetowych.

Potrzeby można zgłaszać do pleszewskich wolontariuszy – Lucyna Roszak tel. 664 054 396.

UWAGA!

We wszystkich sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem ds. uchodźców we właściwej gminie powiatu pleszewskiego.

Koordynatorzy w gminach powiatu pleszewskiego
ds. pomocy uchodźcom

 1. Miasto i Gmina Pleszew
  Zbigniew Duszczak – tel. 533 738 300, e-mail: ukraina@pleszew.pl
 2. Gmina Czermin
  Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin – tel. 604 478 334
  Ewelina Matłoka – tel. 728 372 018
 3. Gmina Chocz
  Magdalena Marciniak – Zastępca Burmistrza – tel. 602 234 995
  Leopold Lis – tel. 664 709 449,
  e-mail: ug@chocz.pl oraz lisl@chocz.pl
 4. Gmina Dobrzyca
  Radosław Pawlaczyk – tel. 784 004 152
 5. Gmina Gizałki
  Kamila Łoza – tel. 62 741 15 17, wew. 137, e-mail: odg@gizalki.pl
  Koordynator jest dostępny w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek            godz. 07:30-17:00,

Wtorek-Czwartek     godz. 07:30-15:30,

Piątek                        godz. 07:30-14:00

 1. Gmina Gołuchów
  Anna Kulisz – tel. 62 769 69 73, 62 761 70 17 wew.73, kom. 530 268 798, e-mail: meldunki@goluchow.pl