Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach