Informacja o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w aplikacji IRZplus

Informacja o obowiązku uzupełnienia opisu systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada oraz opisu modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada w systemie IRZplus do 6 stycznia 2024r.

Pobierz PDF