Formularz zgłoszeniowy

Grafika konferencji Poza metropolią organizowanej przez UMIG Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie 18 kwietnia 2023 roku.

Termin: 18 kwietnia 2023 r. godz. 10:00-15:00
Miejsce: Zajezdnia Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział:


    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );